Hjem
Foto Foto Foto

KORONAVIRUS

For å møte koronasituasjonen best mulig for pasienter og helsepersonell slik at kontoret kan holde åpent og hjelpe pasienter har vi innført følgende tiltak:

Ved symptomer på forkjølelse som kan mistenkes å være koronarelatert skal du ikke komme til avtalt time. Dette gjelder også om du har vært i kontakt med noen i karantene. Beskjed kan gis via telefon eller epost dersom du ikke kommer. 

For å redusere smitterisikoen ønsker vi færrest mulig personer inne på kontoret samtidig, vi har derfor redusert driften. Du kan derfor ikke ha med pårørende (unntak for barn). Alle må ha med og bruke munnbind.

Tidsskrifter, aviser og drikke er fjernet. Hold avstand og ta på minst mulig. Vennligst følg smittevernreglene, vis hensyn og ta ansvar.

Vi beklager ulempen det medfører for deg. Det er viktig at alle bidrar. For oppdatert informasjon vises til Folkehelseinstituttets nettsider 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

 

 

Vi driver spesialistpraksis innen hjerte- og lungesykdommer og har driftsavtale med Helse Vest RHF. I 2017 inngikk vi også samarbeidsavtale med Stavanger Universitetssykehus (SUS). Vi vurderer pasienter henvist fra andre leger (fastleger, bedriftsleger og spesialisthelsetjenesten) og forsikringsselskaper innen fagområdet lungemedisin og pasienter med kombinert hjerte- og lungesykdom.

Siden oppstart i 1998 har vi undersøkt over 32.000 pasienter med tungpust, hoste, allergi eller brystsmerter. Barn med astma og allergi kan vurderes her fra 10 års alder. 

Finn Finsnes har medisinsk doktorgrad fra Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning og Lungeavdelingen ved Ullevål Sykehus ved Universitetet i Oslo fra 2001 og har forsket på astmatisk inflammasjon (betennelse). Han er spesialist i indremedisin samt hjerte- og lungemedisin.

På neste side finner du de prosedyrene vi utfører for diagnostisering og som danner grunnlag for en individuell optimal behandling.