Hjem
Foto Foto Foto

OM OSS

Vi driver spesialistpraksis innen hjerte- og lungesykdommer og har driftsavtale med Helse Vest RHF. I 2017 inngikk vi også samarbeidsavtale med Stavanger Universitetssykehus (SUS). Vi vurderer pasienter henvist fra andre leger (fastleger, bedriftsleger og spesialisthelsetjenesten) og forsikringsselskaper innen fagområdet lungemedisin og pasienter med kombinert hjerte- og lungesykdom.

Siden oppstart i 1998 har vi undersøkt over 38.000 pasienter med tungpust, hoste, allergi eller brystsmerter. Barn med astma og allergi kan vurderes her fra 10 års alder. 

Finn Finsnes har medisinsk doktorgrad fra Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning og Lungeavdelingen ved Ullevål Sykehus ved Universitetet i Oslo fra 2001 og har forsket på astmatisk inflammasjon (betennelse). Han er spesialist i indremedisin samt hjerte- og lungemedisin.

I neste fane finner du de prosedyrene vi utfører for diagnostisering og som danner grunnlag for en individuell optimal behandling.