Hjem

NO-TEST

Ekshalert NO

I utpustet (ekshalert) luft hos alle mennesker er det mulig å måle en gass som heter nitrogen oksid (NO). Vi var de første i Norge som innførte NO måling til rutinemessig klinisk bruk (artikkel). Fra 2002 har vi gjort denne undersøkelsen av de fleste  henviste pasienter med symptom tungpust eller hoste. Vi  har vi utført over 60.000 slike undersøkelser og testen er nå også tatt i bruk ved mange sykehus og hos andre spesialister innen barne- og lungesykdommer. 

Astma består i hovedsak av en muskelkomponent som innsnevrer luftrørene og som kan måles ved bronkial provokasjonstest (bronkial hyperreaktivitet). I tillegg er det en betennelse (inflammatorisk) komponent og denne kan vi måle ved hjelp av en NO analysator. Det er ikke alltid at det foreligger både betennelse og bronkial hyperreaktivitet, men dette kan man måle med disse teknikkene. Høy konsentrasjon av ekshalert NO indikerer en pågående astmatisk inflammatorisk sykdomsaktivitet. Behandling med betennelsesdempende medikamenter senker eller normaliserer NO nivået.

Sammen med bronkial provokasjonstest (Metakolin) er NO av essensiell betydning for en sikker diagnose og for å kunne gi riktig medikamentell behandling. Våre forskningsreultater viser, rent statistisk, at det er 68 % treffsikkerhet for en astmadiagnose ved metakolin provokasjonstesting om man kun gjør denne testen og 66 % sannsynlighet ved høy NO om denne utføres. Kombinerer man disse testene er treffsikkerheten for en astmadiagnoe 98.6 %. 

NO testen har vanligvis liten verdi hos røykere og hos pasienter som allerede bruker kortisonpreparater. Det er likevel fortsatt slik at ingen tester alene kan diagnostisere sykdom. Resultater fra høyspesialiserte lungefunksjonstester må tolkes riktig i relasjon til den enkeltes symptomer og krever fagkompetanse og lang erfaring. 

 

VedleggStr.
Nytt diagnose verktøy1.47 MB