Hjem

Allergitest

 

Allergiprikktest benyttes for å påvise allergi. Mange som har astma har også allergi, uten at det nødvendigvis har vært klassiske allergiske symptomer. Det er viktig å få avklart allergistatus da det har betydning for diagnostisering og behandling av luftveissykdom. En prikktest kan utføres etter at du har vært uten allergitabletter i minst 4 dager. 

En dråpe av de aktuelle allergenene som det skal testes for legges på underarmen og deretter brukes en spesiallansett som får dråpene ned i huden. Etter noen minutter kommer det en hevelse og rødme rundt de allergenene som du eventuelt reagerer på. Reaksjonen avleses og sammenlignes med en kontroll som alltid skal slå ut (histamin) og en som ikke skal slå ut (saltvann).

Vi tester rutinemessig på bjørk, hassel, or, timotei, raigress, burot, hund, katt, husstøv midd og forskjellige muggsopper.