Hjem

Astma og KOLS - hva er egentlig forskjellen?

Astma og KOLS er to forskjellige sykdommer, men overlapper mye. Symptomene kan i noen grad være like, og kronisk astma kan utvikle seg til KOLS. Fellestrekk er at begge tilstandene involverer betennelse (inflammasjon) i luftveiene, men denne inflammasjonen er ikke lik, involverer andre betennelsesceller og responsen fra immunapparatet er anderledes.  Astma kan ramme pasienter i alle aldre, men starter oftest i barnealder og omlag halvparten har allergi. KOLS kan være et resultat av kronisk underbehandlet astma  eller oftere på basis av røyking eller inhalasjon av andre toksiske substanser i yrkeslivet. Tomas Eagan, forsker ved Haukeland universitetssykehus skriver mer om dette i Allergi i Praksis. Les mer her.